+371 22016161
Adres e-mail musi odpowiadać adresowi e-mail przechowywanym w systemie. Jeśli nie pamiętasz adresu e-mail, skontaktuj się z nami  (ems@tuv-nord.lv ).